Hlavní menu
Aktuálně
Historie obce
Současnost obce
Rozvoj obce
Obecní úřad
Fotogalerie
Lékaři, zdraví
Webkamera
Webkamera rozhledna
Geoportál obce
- - - - - - -
Mikroregion Hlinecko
Admin
Úřední deska
UDK
Zelené srdce Česka
Rozhledna
Informace GDPR
- - - - - - -
Dotace EU
Klanicový vlek
Aktuálně arrow Úřední deska arrow „Inforamce z Oú - POBÍHÁNÍ“ ZVÍŘAT V OBCI
„Inforamce z Oú - POBÍHÁNÍ“ ZVÍŘAT V OBCI
Středa, 09 duben 2014

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:

§ 13 odst. 1

Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat.

§ 27 odst. 2 písm. f)

Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.

§ 27a odst. 3 písm. d)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí správního deliktu tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.

Přestupky a správní delikty podle výše citovaného zákona řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

§ 60 odst. 11

Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.

Tyto přestupky opět řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 
< Předch.   Další >
 
© 2020 Obec Vojtěchov